کارجوی گرامی، با ثبت نام در سامانه پایا محاسب می توانید از خدمات خود کسب درآمد کنید

پس از انجام آزمون نتیجه به صورت ایمیل و پیامک برای شما ارسال می گردد.

برای تجربه کاربری بهتر، حتما از مرورگرهای مدرن مانند Firefox، Chrome، Edge یا... استفاده نمایید

اطلاعات شخصی
نام باید وارد گردد
نام خانوادگی باید وارد گردد
کد ملی باید وارد گردد
ایمیل باید وارد گردد / مانند: info@gmail.com
موبایل باید وارد گردد / مانند: 09123456789
استان باید انتخاب گردد
شهرستان باید انتخاب گردد
آدرس باید وارد گردد
محل آدرس بر روی نقشه باید انتخاب گردد

مشاهده قوانین
شروع آزمون
تعداد سوالات: 10
درصد پذیرش: 10
زمان باقی مانده:

1)

   از مبلغ 000/700/3 ریال حسابهای دریافتنی پایان دوره که 000/250 ذخیره (بس) داشته؛ معادل 000/200 ریال آن سوخت شده تلقی، و نسبت به مانده آن به میزان 10% ذخیره منظور گردیده، مبلغ ثبت «پیش بینی ذخیره» چقدر است؟ 

2)

 کسری یا اضافی صندوق و تنخواه را معمولا به چه حساب یا حسابهایی منظور می کنند؟ 

3) در بهایابی مستقیم بهای تمام شده شامل کدامیک از موارد زیر است؟
4) کدام گزینه در مورد مخارج مشترک، درمورد تصمیم گیری پس از نقطه تفکیک درست است؟
5)

برای تعدادی اوراق قرضه یک شرکت سهامی که با 800/000 ریال صرف به فروش رسیده، باید در 10 دوره هر بار 200/000 ریال بهره پرداخت گردد، در هر دوره از این بابت، چقدر به مانده حساب هزینه شرکت «افزوده» می شود؟ 

6)

1.        شرکتی معادل 10% مانده حساب بدهکاران در پایان سال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر می گیرد. مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول  000/20 ریال بوده است. طی سال 000/50 ریال از مطالبات شرکت سوخت شده است. در صورتیکه مانده حساب بدهکاران در پایان سال 000/550 ریال باشد، ذخیره مورد نیاز بابت مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال چقدر است؟ 

7)

  ثبت کدام فعالیت زیر مستلزم «مصرف سرمایه در گردش» است؟

8) آیا در راستای تهیه ترازنامه امکان چشم پوشی از هزینه های تسهیلات وجود دارد؟
9) مبنای ارزشیابی مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه فیزیکی(ظرفیت تولیدی)کدام است؟
10)

دارایی ثابتی به بهای تمام شده 000/000/5 ریال در ابتدای سال 1378 خریداری شده است. عمر مفید دارایی ثابت 5 سال و ارزش اسقاط آن صفر می باشد. کدامیک از موارد زیر در مورد هزینه استهلاک سال 1380 صحیح است؟

تایید اطلاعات
نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
ایمیل:
موبایل:
استان:
شهر:
آدرس:

انتخاب نوع کاربری:

قوانین و مقررات

نتیجه پرداخت

پرداخت شما با موفقیت انجام شد!

نام کاربری و رمز عبور برای شما پیامک و ایمیل شد